Skip Navigation Links
Úvodná strana
Kontakt
Profil
Ukážka prác
Cenník
Projekty na ukážku

Od 15.4.2011
Zmluvná cena projektovej dokumentácie vykurovania 
(dodaný podklad v DWG, DXF formáte - na papieri)
Podklad pre orientaènú cenu - vykurovaná plocha v m2.
Orientaèný výpoèet pre 6 paré: tech. správa + výpis materiálu, schéma zapojenia, pôdorysné výkresy, návrh èerpadiel a ex. nádoby. Cena je urèovaná z metrov štvorcových vykurovanej plochy!
Radiátory:
Plocha (m2) Jednotk. cena (€/m2) Úprava (€)
50 1,35 67,50
100 1,35 135,00
150 1,35 202,50
200 1,35 270,00
250 1,35 (1,0) 320,00
300 1,35 (1,0) 370,00
330 1,35 (1,0) 400,00
400 1,35 (1,0) 470,00
490 1,35 (1,0) 560,00
500 1,35 (1,0) 625,00
TPV:
Plocha (m2) Jednotk. cena (€/m2) Úprava (€)
50 1,55 77,50
106 1,55 164,30
150 1,55 232,50
200 1,55 310,00
250 1,55 (1,16) 368,00
300 1,55 (1,16) 426,00
350 1,55 (1,16) 484,00
400 1,55 (1,16) 542,00
450 31,55 (1,16) 600,00
500 1,55 (1,16) 658,00
energ. audit: (èl. 7.3., STN 73 0540-2) = 20,00 € do 250m2, 40,00 € od 250 - 500m2
Na stavebné je možné vypracova proj. dokumentáciu v skrátenej forme v cene cca. 50% z ceny hore uvedenej.
Copyright © 2008 - 2021. www.ustredne-kurenie.sk. Všetky práva vyhradené.